اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط" طی نامه شماره 149955 مورخ 99/12/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور

هيئت وزيران در جلسه 13/12/1399 به پيشنهاد شماره 11902 مورخ 2/2/1399 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن­های صنفی و کانون­های مربوط موضوع تصویب­نامه شماره 176477/ت37292ك مورخ 8/8/1389 به شرح زير اصلاح می­شود:

1- تبصره (1) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره 1- چنانچه در سطح يك استان به لحاظ عدم كسب نصاب يادشده، در يك حرفه يا صنعت خاص، انجمن صنفي کارگری و كارفرمايي قابل تشكيل نباشد، جهت فراگير نمودن آن، مي­توان انجمن صنفي حرفه يا صنعت خاص را با توجه به تقاضاي کارگران و کارفرمايان شاغل در حرفه یا صنعت مورد تقاضا در استان­هاي مورد نظر، با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه جغرافيایي فراتر از استان با اولویت استان­های همجوار تشكيل داد. تصویب­نامه شماره 105569/ت56914هـ مورخ 22/8/1398 مشمول حکم این تبصره نمی­باشد.

2- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (3) اضافه می­شود:

تبصره 4- درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست­کم در ده استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون­های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن­های صنفی عضو از استان مربوط بپذیرد و به کانون هماهنگی کانون­های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون­های استانی حرفه یا صنعت خاص می­توانند در ابتدا نسبت به تأسیس کانون هماهنگی مذکور اقدام کنند. انجمن­های عضو کانون استان­ها، نمی­توانند عضو کانون سراسری باشند.

3- تبصره (2) ماده (5) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره2- حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، به پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل­های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می­شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه­ای خواهد بود که حداقل دو پنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

4- ماده (6) و تبصره­های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه و تبصره (3) قبلی به عنوان تبصره (4) تلقی می­شود:

ماده 6- كانون­هاي عالي انجمن­هاي صنفي کارگري و كارفرمايي كشور (كانون عالي کارگران و كارفرمايان كشور) توسط نصف به علاوه یک كانون­هاي استانی انجمن­هاي صنفي کارگري و كارفرمايي طبق اساسنامه کانون عالی ذی­ربط تأسیس مي­شود.

تبصره 1- انجمن­های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می­توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.

تبصره 2- تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد انجمن­های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می­توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذی­ربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

تبصره 3- در مواردی که کانون کارگری استان تأسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رأی هستند، انجمن­های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می­توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می­باشند انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

5- تبصره­ (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه و شماره تبصره (3) قبلی به عنوان تبصره (4) تلقی می­شود:

تبصره 1- نظارت بر انتخابات تشكل­هاي کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع اين آيين­نامه، بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه  اجتماعي خواهد بود و در خصوص تشكل­هاي کارگری كه حوزه فعاليت آنها در محدوده يك استان باشد؛ با واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوط است. نظارت بر انتخابات تشکل­های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین­نامه، به طور مشترک برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.

تبصره 3 ثبت تشکل­های موضوع این آیین­نامه براساس حوزه فعالیت آنها به شرح تبصره (1) این ماده حسب مورد بر عهده وزارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و واحدهای تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ذی­ربط است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف