صدور رأی شماره 1022 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام

تاریخ دادنامه: 1396/10/12 شماره دادنامه: 1022 کلاسه پرونده: 518/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
با سلام
احتراماً ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می‌رساند در تاریخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور نظریه‌ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 1392/11/14 توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متأسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای 1392/10/22 معین نموده است. در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی‌گردد و به همین منظور آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 1392/10/22 تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از 1392/10/22 به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمناً جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده 13 قانون دیوان مورد استدعاست. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف 

معافيت روغن نباتي موضوع بند ( 4 ) ماده ( 12 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده 

  92

  118

رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران  مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران  مديرکل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ  مديران کل محترم امور مالياتي استانها 

مخاطبين 

ابلاغ نظريه معاونت محترم حقوقي به شماره 158591 / 17075 ـ 22 / 10 / 1392 مبني بر معافيت روغن نباتي خام (تصفيه نشده) از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده 

موضوع 

به پيوست نظريه شماره 67767 / 17075 ـ 9 / 5 / 1392 سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي رياست جمهوري در خصوص روغن نباتي تصفيه نشده، که به موجب نظريه شماره 158591 / 17075 ـ 22 / 10 / 1392 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. ـ معاونت مالياتي بر ارزش افزوده اداره دارايي در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 212/275611/د ـ 1395/7/13 توضیح داده است که:
«به استحضار می‌رساند:
با توجه به نظریه حقوقی شماره 17075/67767 ـ 1392/5/9 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب نظریه شماره 17075/158591 ـ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مورد تأیید و تأکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»
در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه‌های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ 1392/10/22 (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور) لازم‌الاجرا اعلام کرده است.
با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 260/3348/د ـ 1395/7/6 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه ...» موضوع مصوبه شماره 27133/ت23913 هـ ـ 1380/6/10 هیأت وزیران، با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم مـاده 53 قانون مذکور، حکم مـاده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را 1392/10/22 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می‌شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط