تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/17 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز" طی نامه شماره 150924 مورخ 99/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 17/12/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر450) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (30) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (5) آبرسانی زرینه‌رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف