تصویبنامه درخصوص تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سالهای مالی 1399 و 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سالهای مالی 1399 و 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/17 هیات وزیران درخصوص "تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سالهای مالی 1399 و 1400" طی نامه شماره 150933 مورخ 99/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات - سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 17/12/1399 به پیشنهاد مشترک شماره 212483/1 مورخ 6/12/1399 وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصويب کرد:

1- مبلغ تسهيم درآمد تضمين­شده دارندگان پروانه‏های کارور(اپراتور)های مجازي تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت که در این تصویب‏نامه به اختصار "دارنده پروانه" نامیده می‏شوند، برای سال­های مالی 1399 و 1400 در چهارچوب مفاد مصوبه شماره 311 مورخ 30/9/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفر تعیین می­شود.

2- در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخيص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاشده از سوی دارنده پروانه صحيح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه­التفاوت مبلغ تسهيم درآمد پرداخت­شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال برای دارندگان پروانه کارور(اپراتور)های مجازي تلفن همراه و ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال برای دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

3- در صورت عدم ارايه صورت‏ مالی حسابرسی­شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کل مبلغ ضمانت‏نامه موضوع مصوبه شماره 311 مورخ 30/9/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان جریمه ضبط خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف