تصویبنامه درخصوص واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/17 هیات وزیران درخصوص "واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها" طی نامه شماره 150937 مورخ 99/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاعی بانکهاdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف