بخشنامه درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1351824 مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

بخشنامه درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1351824 مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1351824 مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای طی نامه شماره 397371 مورخ 99/12/18 توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف