تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/20 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت" طی نامه شماره 153713 مورخ 99/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 20/12/1399 به پیشنهاد شماره 205366/62 مورخ 19/12/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

تصویب­نامه شماره 115274/ت58317هـ مورخ 10/10/1399 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در بند (1)، واژه "معادل" به واژه "حداکثر" اصلاح می­شود.

2- در ردیف (7) جدول موضوع بند (1)، عدد "(89/3)" به عدد "(899/3)" اصلاح می­شود.

3- بند (2) به شرح زیر اصلاح می­شود:

"2- قیمت سهام موضوع این تصویب­نامه معادل قیمت پایانی سهام موضوع واگذاری (خرید نقدی و تهاتری به تناسب) در روزهای پرداخت وجه نقد توسط بانک­ها خواهد بود. در صورت کسری ارزش سهام مندرج در بند (1) این تصویب­نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است باقی­مانده سهام دولت در شرکت­های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، ایران خودرو و ایران ترانسفو را نیز به تناسب کسری مزبور به قیمت تعیین­شده در این بند به بانک­های یادشده واگذار کند."

4- در بند (4) عبارت "معادل دویست و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر000ر290) ریال" به عبارت "حداکثر دویست و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر290) ریال" اصلاح می­شود.

5- متن زیر به انتهای بند (7) اضافه می­شود:

"سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ 8/9/1399 شرکت ایران ترانسفو در ردیف (7) جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه به انتقال­گیرندگان تعلق دارد."

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف