تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/20 هیات وزیران درخصوص "الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399" طی نامه شماره 153726 مورخ 99/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امورخارجه - سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس­جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 20/12/1399 به پیشنهاد شماره 235642 مورخ 13/12/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند (1) تصویب­نامه شماره 83110/ت58068هـ مورخ 21/7/1399 و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می­شود:

تبصره 2- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می­شود تا با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقتنامه اعتبارات هزینه­ای خود، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت مندرج در ردیف­ (13) جدول پیوست موضوع این بند اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف