مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه شماره 1193526 مورخ 1396/3/8 شورای اقتصاد موضوع طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان شهر دیگر

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه شماره 1193526 مورخ 1396/3/8 شورای اقتصاد موضوع طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان شهر دیگر ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه شماره 1193526 مورخ 1396/3/8 شورای اقتصاد موضوع طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان شهر دیگر طی نامه شماره 702020 مورخ 99/12/24 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف