طرح اصلاح ماده (2) آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور

شورای عالی استان ها به استناد اصل (102) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح «اصلاح ماده (2) آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.

همچنین به موجب ماده (88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بررسی پیشنهادها و ارایه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، از جمله وظایف و اختیارات این شورا محسوب می شود.

بر این اساس و در اجرای بند (9) ماده (88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اختیار حاصل از ماده مذکور و با امعان نظر به جایگاه ویژه شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی و همچنین مأموریت ذاتی شوراها در بهبود کیفیت زندگی شهروندی، با عنایت به مقتضیات زمانی و در جهت تسریع در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در امور مدیریت محلی، شورای عالی استان ها طرح «اصلاح ماده (2) آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور» را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به موجب طرح یاد شده، سقف ردیف های شغلی شورای عالی استان ها افزایش می یابد.

همچنین به موجب بند الحاقی به ماده (2) آیین نامه مذکور، برای شورای اسلامی شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت علاوه بر (29) ردیف برای شهرهای یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر 50 هزار نفر یک ردیف اضافه می شود.

براساس تبصره الحاقی به ماده (2) این آیین نامه نیز کارکنان دبیرخانه های شورای عالی استان ها و شوراهای اسلامی استان می توانند به شهرداری ها انتقال یا مأمور گردند.

لازم به ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.

طرح اصلاح ماده (۲) آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشورdownlod