تصويب دومین تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقی رياست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی

در آخرین جلسه هيات دولت در سال 1399 که روز چهارشنبه 1399/12/27 برگزار گردید، دومین تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به تصويب رسيد.

در آخرین جلسه هيات دولت در سال 1399 که روز چهارشنبه 1399/12/27 برگزار گردید، دومین تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به تصويب رسيد.

در اين تصويبنامه‌ كه با همكاري وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران) تهيه شده تمامي مصوبات هيات وزيران، كميسيون‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن)، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در كشور (سال 1285) تاكنون، شناسايی و تنقیح شده است. در این تصویبنامه بیش از 1800 مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (4) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صريح و باطل شده» و «غيرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و احصا شده است. ارايه مصوبات معتبر این حوزه حدود 16 درصد کل مصوبات گردآوری شده می باشد در كنار احصای قوانين غير معتبر از نوآوری‌های اين تصويبنامه محسوب می‌شود كه آثار زيادی در جهت آگاهی مردم و مجريان با حقوق و تكاليف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرايی و نيز پالايش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد. در اعتبارسنجی اين مصوبات، قوانين كشور، تصويب‌نامه‌های هيات وزيران، آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری و نظرات رييس مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در اين تصويبنامه پيش‌بينی شده كه معاونت حقوقی رييس جمهور با همكاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، براي آگاهی مجريان و شهروندان اقدام خواهد كرد. همچنين ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی شده است.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط