ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/12/13 هيأت وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي"، طي نامه شماره 162673 در تاریخ 1396/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی تصویبنامه فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال 1396 كل كشور (مصوب 1395/12/24): تبصره 12 - و – صندوق‌هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19 /4 /1373 اضافه مي‌شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف