مصوبه آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

مصوبه آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

مصوبه آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور طی نامه شماره 1667 مورخ 1400/10/14 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف