پیشنهاد اصلاح آيين نامه «شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار»

با توجه به گذشت چند سال از تصویب آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار و ضرورت بروزرسانی آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اصلاح این آیین نامه، اقدام و آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره ماده (97) قانون کار، آیین ­نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با هدف تامین ثبات و استقلال شغلی بازرسان و مصونیت آنها از هر نوع تعرض با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و در سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید.

با توجه به قدمت این آیین نامه و قوانین مؤخر (قانون مدیریت خدمات کشوری) و خلاءهای موجود و نیز به منظور ارتقای بهره­وری و بهبود فرآیندهای جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد در مشاغل"بازرسی کار" و "کارشناسان بهداشت کار" در وزارت خانه­های مزبور، اصلاح این آیین نامه ضروری به نظر می رسد.

 بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد ارتقای خدمات حاکمیتی و تکالیف قانونی در بهبود شرایط کار و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در بنگاه­های اقتصادی و صیانت از نیروی کار کشور نسبت به بازنگری در آیین­نامه مذکور با هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام و متن پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیش نویس مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod