تصويب سومین تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقی رياست جمهوری

در جلسه روز گذشته هيات دولت، سومین تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع «مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب رسيد.

در جلسه روز يك شنبه 1400/01/15 هيات دولت، سومین تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به تصويب رسيد.

در اين تصويبنامه‌ كه با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه شده تمامي مصوبات هيات وزيران، كميسيون‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در موضوع مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، شناسايی و تنقیح شده است. در این تصویبنامه بیش از 940 مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (4) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صريح و باطل شده» و «غيرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعيين تكليف شده است. ارايه مصوبات معتبر این حوزه كه حدود 37 درصد کل مصوبات گردآوری شده می باشد در كنار احصای مصوبات غير معتبر از نكات حائز اهميت اين تصويبنامه محسوب می‌شود كه آثار زيادی در جهت آگاهی مردم و مجريان با حقوق و تكاليف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرايی و نيز پالايش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد. در اعتبارسنجی اين مصوبات، قوانين كشور، تصويب‌نامه‌های هيات وزيران، آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری و نظرات رييس مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب اين تصويبنامه، معاونت حقوقی رييس جمهور با همكاری دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي براي آگاهی مجريان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد كرد. در اين تصويبنامه تاكيد شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنين هيات وزيران، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي را موظف كرده است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست‌هاي اين تصويبنامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌وزيران ارايه كند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط