تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق بافت غیر رسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق بافت غیر رسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق بافت غیر رسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی استان خوزستان" طی نامه شماره 2722 مورخ 1400/01/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف