مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

شماره99/18535/دش                                                                 1399/12/26

مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

(مصوب جلسه 838 مورخ 1399/12/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده «انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه 838 مورخ 1399/12/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده ـ به استناد مواد 15 و 8 اصلاحی اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 1388/7/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، آقای بهمن نامور مطلق به عنوان عضو جدید و به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شود.»

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف