تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی" طی نامه شماره 3263 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف