تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای گرماب در استان خراسان رضوی به شهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای گرماب در استان خراسان رضوی به شهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "تبدیل روستای گرماب در استان خراسان رضوی به شهر" طی نامه شماره 3266 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف