تصویبنامه درخصوص میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار" طی نامه شماره 3271 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف