تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی" طی نامه شماره 3303 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف