تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "تتقسیمات کشوری در استان اصفهان" طی نامه شماره 3319 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف