تصویبنامه درخصوص تعیین بودجه سال 1400 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمانهای مناطق یادشده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین بودجه سال 1400 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمانهای مناطق یادشده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "تعیین بودجه سال 1400 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمانهای مناطق یادشده" طی نامه شماره 3888 مورخ 1400/01/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص تعیین بودجه سال 1400 سازمانهای مناطق آزاد تجاری downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف