تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره 3 بند ز اصلاحی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 3 بند ز اصلاحی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تبصره 3 بند ز اصلاحی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" طی نامه شماره 3350 مورخ 1400/01/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف