مصوبات چهل و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبات چهل و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات چهل و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی نامه شماره 80/6536 مورخ 1400/01/18 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف