تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

تصویبنامه تنقیحی مصوب جلسه مورخ 1400/01/15 هیات وزیران درخصوص "مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" طی نامه شماره 4249 مورخ 1400/01/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف