تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/11 هیات وزیران درخصوص "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1400" طی نامه شماره 5732 مورخ 1400/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 11/1/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

1-  تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1400 به شرح زیر تعيين می‌شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت)پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپايي دولتي:

ردیف

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

000ر164

000ر194

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر205

000ر242

3

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر246

000ر290

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان
فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر248

000ر293

5

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر298

000ر352

6

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

000ر260

000ر307

7

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

000ر309

000ر365

8

كارشناسان ارشد پروانه‌دار

000ر141

000ر166

9

كارشناسان پروانه‌دار

000ر114

000ر135

 

تبصره 1- کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش دولتی مکلف به نسخه­نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای­عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد کرد.

تبصره 2- خودپرداخت بیماران برای ارقام مندرج در جدول فوق، در صورت پوشش بیمه‌ای، معادل سی درصد (30%) است.

ب- ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:

ردیف

ارزیابی و معاینه (ویزیت)

سهم

مبلغ (ریال) درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ (ریال) در برنامه
 نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

سهم سازمان

000ر287

000ر339

سهم بیمه‌شده

000ر62

000ر73

جمع کل

000ر349

000ر412

2

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

سهم سازمان

000ر344

000ر406

سهم بیمه‌شده

000ر74

000ر87

جمع کل

000ر418

000ر493

3

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

سهم سازمان

000ر347

000ر410

سهم بیمه‌شده

000ر74

000ر88

جمع کل

000ر421

000ر498

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

سهم سازمان

000ر417

000ر493

سهم بیمه‌شده

000ر89

000ر106

جمع کل

000ر506

000ر599

5

پزشکان متخصص روان­پزشکی

سهم سازمان

000ر364

000ر430

سهم بیمه‌شده

000ر78

000ر92

جمع کل

000ر442

000ر522

6

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

سهم سازمان

000ر433

000ر511

سهم بیمه‌شده

000ر93

000ر110

جمع کل

000ر526

000ر621

پ- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان تمام­ وقت و غیر تمام­ وقت به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

ردیف

ضریب ریالی جزء حرفه­ای

سهم

مبلغ (ریال)

1

کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت در بخش بستری برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام­وقت جغرافیایی

سهم سازمان

800ر300

سهم بیمه‌شده

600ر13

جمع کل

400ر314

2

کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت در بخش بستری برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام­وقت

سهم سازمان

300ر122

سهم بیمه‌شده

600ر13

جمع کل

900ر135

3

کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت در بخش سرپایی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام­وقت جغرافیایی

سهم سازمان

300ر190

سهم بیمه‌شده

800ر40

جمع کل

100ر231

4

کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت در بخش سرپایی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام­وقت

سهم سازمان

100ر95

سهم بیمه‌شده

800ر40

جمع کل

900ر135

 

تبصره- اعضای هیئت‌ علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز آموزشی و درماني تابع دانشگاه محل خدمت خوداشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به ‌صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندان­پزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار  (000ر329) ریال محاسبه می‌شود.

3- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی معادل یکصد و شصت و هشت هزار (000ر168) ریال محاسبه می‌شود.

4- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و نه هزار (000ر179) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندان­پزشکی معادل یکصد و هفتاد و نه هزار (000ر179) ریال محاسبه می‌شود.

6- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندان­پزشکی معادل یکصد و هشتاد و یک­هزار (000ر181) ریال محاسبه می‌شود.

ت- هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش دولتي در سال 1400، به شرح جدول زیر است:

ردیف

نوع تخت

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

000ر240ر5

000ر192ر4

000ر145ر3

000ر096ر2

2

اتاق دو تختی

000ر932ر3

000ر146ر3

000ر360ر2

000ر572ر1

3

اتاق سه تختی و بیشتر

000ر620ر2

000ر096ر2

000ر572ر1

000ر048ر1

4

هزينه همراه

000ر589

000ر471

000ر354

000ر235

5

بخش نوزادان سالم

000ر312ر1

000ر049ر1

000ر786

000ر525

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

000ر620ر2

000ر096ر2

000ر572ر1

000ر048ر1

7

بخش بیماران روانی

000ر620ر2

000ر096ر2

000ر572ر1

000ر048ر1

8

بخش بیماران سوختگی

000ر249ر9

000ر399ر7

000ر550ر5

000ر700ر3

9

بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

000ر079ر6

000ر864ر4

000ر647ر3

000ر431ر2

10

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر079ر6

000ر864ر4

000ر647ر3

000ر431ر2

11

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر768ر4

000ر814ر3

000ر860ر2

000ر908ر1

12

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

000ر159ر12

000ر727ر9

000ر296ر7

000ر864ر4

13

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

000ر369ر13

000ر696ر10

000ر023ر8

000ر347ر5

 

تبصره 1- پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه­تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2- داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارایه‌کننده خدمت تأمین می­شود و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

ث- تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

ج- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال 1400:

1- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1400 برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل نود و دو هزار و سیصد (300ر92) ریال به ‌ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین می‌‌شود.

2- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1400 برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل هفتاد و هشت هزار و پانصد (500ر78) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین می‌‌شود.

تبصره- میزان افزایش سرانه سال 1400 برای پزشکان تک نوبت کاری (شیفت) که در یک مکان، همپوشانی در نوبت کاری (شیفت) مخالف خود را دارند، برابر افزایش سرانه پزشکان دو نوبت کاری (شیفت) است و مابه‌التفاوت سرانه سال 1400 این گروه از پزشکان تک نوبت کاری (شیفت) توسط سازمان بیمه‌‌گر پرداخت می‌‌شود.

3- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1400 برای پزشکان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، معادل یکصد و چهل و دو هزار (000ر142) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌‌شود.

4- سرانه پزشک خانواده در طرح نظام ارجاع برای جمعیت بیمه همگانی و مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران برای پزشکان عمومی تا هفتاد و پنج هزار (000ر75) ریال به ازای هر نفر در ماه و برای پزشکان متخصص در سطح یک تا یکصد و پنج هزار (000ر105) ریال در ماه تعیین می­شود. خودپرداخت (فرانشیز) مراجعه بیماران به پزشک خانواده حداکثر شصت هزار (000ر60) ریال و برای خدمات تجویزی آنان مشابه سایر بیمه­شدگان تعیین می­شود. در صورت رعایت نظام ارجاع، محدودیت مراجعه به بخش دولتی برای این دسته از بیمه­شدگان وجود ندارد.

چ- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی در سال 1400:

1- تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف

کد ملی

نوع خدمت

دوره درمان

مبلغ (ریال)

1

950000

درمان نگهدارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر496ر1

2

950005

درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم (OPT) با روان­درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر098ر2

3

950010

درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم (OPT) بدون روان­درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر693

4

950015

درمان نگهدارنده با بوپرونورفين (BMT) (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر962

5

950020

سم­زدایي با بوپرونورفين (بدون احتساب هزینه دارو)

21-8 روزه

000ر970ر1

6

950025

سم­زدایي با كلونيدين (بدون احتساب هزینه دارو)

10-7 روزه

000ر371ر1

7

950030

درمان نگهدارنده با نالتروكسون (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر797

8

950035

مداخلات روان­شناختي فردی (برمبناي الگوی ماتريكس) به ازاي هر جلسه حداقل (45) دقيقه

يك جلسه

000ر265

9

950040

مداخلات روان­شناختي گروهی (برمبناي الگوی ماتريكس) به ازاي هر جلسه تا يك ساعت (به ازاي هر نفر)

يك جلسه

000ر95

 

تبصره 1- سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه مصوب بخش دولتی است.

تبصره 2- براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب 1396- ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (90%) تعرفه مصوب بخش دولتی است.

تبصره 3- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می­شود. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی‌گرم و داروی تنتور اپيوم (17) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز است. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد است.

تبصره 4- تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال 1400 ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (1602027000) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

2- تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) در بخش‌ دولتی در سال 1400 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

کد ملی

عنوان

مبلغ

ماهانه (ریال)

روزانه (ریال)

950050

هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان­مدار (TC) (با ظرفیت (30) نفر مقیم)

000ر852ر14

000ر495

 

تبصره - خدمات ارایه­شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

3- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات بیمه درمانی به معتادین به مواد مخدر و روانگردان و سایر مواد صناعی تحت پوشش بیمه پایه به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

2- خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1400 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (5%) و برای سایر بیمه‌شدگان، معادل ده درصد (10%) و برای خدمات سرپایی و بستری موقت معادل سی درصد (30%) تعیین می‌شود.

تبصره- مابه‌التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (10%) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع، از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می‌شود.

ب- سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و بستری موقت معادل هفتاد درصد (70%) و در بخش بستری معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خواهد بود.

پ- سهم خود پرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران، برای معاینه (ویزیت سرپایی) معادل سی درصد (30%) و در خارج از مسیر ارجاع معادل صد درصد (100%)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل سی درصد (30%) و برای دارو معادل ده درصد (10%) خواهد بود.

ت- سهم خودپرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، برای معاینه (ویزیت سرپایی) برای بیمه­شدگان روستایی معادل ده درصد (10%) و برای سایر بیمه­شدگان معادل سی درصد (30%)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل پانزده درصد (15%) و برای دارو معادل سی درصد (30%) خواهد بود. خودپرداخت (فرانشیز) بسته خدمات سلامت دهان و دندان برای این بیمه­شدگان، در گروه­های هدف (کودکان زیر 14 سال و مادران باردار و شیرده) رایگان و برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه، معادل سی درصد (30 %) و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفه­های مصوب این تصویب­نامه می­باشد.

ث- خودپرداخت (فرانشیز) خدمت (IMRT)، با عنایت به دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیماران خاص، صعب­العلاج و سرطانی، صفر و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه­های پایه قرار می­گیرد.

  • داروهای آلمتوزومب، اکرلیزومب و پانیتومومب براساس دستورالعمل (پروتکل‌)های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (10%)، مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول بسته بیمه پایه خدمات سلامت و در صورت تفاهم شرکت تأمین­کننده دارو با شورای­عالی بیمه سلامت کشور، در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت قرار دارد.

3- نرخ حق بيمه درمان در سال 1400 مطابق ماده (70)  قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

الف- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشكري:

1- حق بیمه درمان خانوارهای كاركنان كشوري و لشكري شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال 1400 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر به شرح زیر تعيين مي‌شود:

1-1- بيمه­شده شاغل دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران یک و هفت دهم درصد (7/1%) حقوق.

1-2- دستگاه اجرايي دو درصد (2%) حقوق.

1-3- مابقي به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (ذيل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بيمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح  ذيل ردیف توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح).

2- حق بيمه درمان خانوارهای شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمی‌کنند، به ترتيب حق بيمه شاغلان دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور و حق بيمه بازنشستگان و موظفان یک و هفت دهم درصد (7/1%) و بقيه تا هفت درصد (7%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرايي است.

تبصره- درصورتی‌که دریافتی حقوق و مزایای مشمولان صندوق بیمه کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می­شود.

3- درصورتی‌که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

3-1- در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود، حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می‌شود.

3-2- درصورتی‌که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه است.

4- کلیه مشمولان صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (6) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (7%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولان بیمه همگانی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق مشمولان قانون کار تعیین می­شود که صددرصد (100%) حق بیمه این‌ گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

تبصره 1- مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (7%) حقوق و دستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین می‌شود، توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین خواهد شد.

تبصره 2- در مواردی که بیمه­شده اصلی مددجو یا توان‌خواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور باشد و خانواده وی (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نباشند، پوشش بیمه‌ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (3) در صندوق سایر اقشار یا در قالب بیمه ایرانیان یا بیمه سلامت همگانی امکان‌پذیر است.

پ- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می­شود.

ت- نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1400 برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و سایر موارد متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند، حق بیمه هر فرد، معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین می­شود.

تبصره 1- میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه‌شدگان موضوع بندهای (ب) و (ت) مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب­نامه شماره 70560/ت56278هـ مورخ 9/6/1398، تعیین خواهد شد.

تبصره 2- خدمات سلامت برای ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از (20000) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (20000) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (20000) نفر ملحق شده­اند (بر اساس اصلاح تقسیمات کشوری)، همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.

تبصره 3- صددرصد (100%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1400 برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ایرانیان، سلامت همگانی و روستاییان بیمه­پرداز سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می­شود.

1- حق بیمه افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می­شود.

2- حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دو نهم (9/2) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می­شود.

3- شمول افراد تبعی درجه (1) برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

4- ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

5- حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1400، برای افراد اصلی، تبعی (1)، (2) و (3)، مبلغ هفتصد و شانزده هزار (000ر716) ریال تعیین می‌شود.

6- یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می‌شود.

7-  پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - نرخ حق سرانه در سال 1400 برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ یک میلیون و سیصد و پانزده هزار (000ر315ر1) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می­شود.

4- با هدف مدیریت منابع و ارتقای کیفیت ارائه خدمت سیاست‌های نوین پوشش بیمه­ای و خرید راهبردی از طریق برگزاری مناقصه و خرید انبوه، تفاهم­نامه­های حجمی-ریالی و پوشش بیمه­ای مبتنی بر عملکرد بالینی در مراکز بستری و سرپایی و تأمین­کنندگان دارو و ملزومات پزشکی با اولویت خدمات پرهزینه و پرتواتر و جدید با رعایت موارد زیر صورت خواهد گرفت:

1- به سازمان‌های بیمه­گر پایه اجازه داده می­شود ملزومات مصرفی پرهزینه بیمارستانی را به صورت برگزاری مناقصه و خرید انبوه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­عالی بیمه سلامت کشور خریداری کنند.

2- به منظور تشویق پزشکان به مدیریت هزینه‌های سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند در صورت مدیریت هزینه‌های تجویزی (دارو و پیراپزشکی (پاراکلینیک)) توسط پزشکان و مراکز، پرداخت‌های تشویقی انجام دهند. دستورالعمل نحوه اجرای این بند، توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت ابلاغ خواهد شد.

5- در راستای اجرای جزء (8) بند (ک) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سازمان غذا و دارو مکلف است افزایش قیمت دارو و ملزومات پزشکی را به گونه­ای اعمال کند که میانگین وزنی افزایش قیمت موارد مرتبط، حداکثر پانزده درصد (15%) باشد. مابه­التفاوت رشد قیمت تا میزان مصوب شورای­عالی بیمه سلامت کشور، جهت افزایش پوشش بیمه­ای دارو و سایر خدمات سلامت با تصویب شورای­عالی یادشده هزینه خواهد شد.

6- به منظور تسهیل امکان عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و ارایه­کنندگان در بخش دولتی و عمومی غیردولتی، موضوع بند (3) تصویب­نامه شماره 37995/ت54240هـ مورخ 3/4/1396 با مراکز دارای بخش­های منتخب بر اساس استاندارد­های ابلاغی مورد توافق، عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و مراکز مربوط تا سقف تعرفه­های بخش خصوصی در مناطق محروم و غیرمحروم صورت پذیرد.

7- دریافت تعرفه­های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادرشده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

8- این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال 1400 لازم‌الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف