تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/11 هیات وزیران درخصوص "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1400" طی نامه شماره 5744 مورخ 1400/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 11/1/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصی در سال 1400 به شرح زیر تعيين می‌شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپايي خصوصی:

ردیف

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

برنامه نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه­دار

000ر446

000ر527

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر677

000ر800

3

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر812

000ر960

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای
هفت سال

000ر858

000ر014ر1

5

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر030ر1

000ر217ر1

6

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

000ر901

000ر065ر1

7

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

000ر022ر1

000ر208ر1

8

كارشناس ارشد پروانه‌دار

000ر363

000ر429

9

كارشناس پروانه‌دار

000ر314

000ر371

 

تبصره 1- کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی مکلف به نسخه نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای­عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- كارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت­شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (000ر528) ریال محاسبه می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (000ر277) ریال محاسبه می‌‌شود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه­ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (000ر329) ریال محاسبه می­شود.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و سی هزار (000ر030ر1) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و چهل و چهار هزار (000ر644) ریال محاسبه می‌‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی چهارصد و پنجاه و پنج هزار (000ر455) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتاد و یک هزار (000ر181) ریال محاسبه می‌شود.

پ- سقف تعرفه­های هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش خصوصی در سال 1400، به شرح جدول زیر است:

 (ارقام به ریال)

ردیف

نوع تخت

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

000ر738ر21

000ر391ر17

000ر043ر13

000ر695ر8

2

اتاق دو تختی

000ر906ر16

000ر525ر13

000ر144ر10

000ر762ر6

3

اتاق سه تختی و بیشتر

000ر076ر12

000ر660ر9

000ر246ر7

000ر830ر4

4

هزينه همراه

000ر414ر2

000ر932ر1

000ر449ر1

000ر965

5

بخش نوزادان سالم

000ر455ر8

000ر764ر6

000ر072ر5

000ر383ر3

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

000ر076ر12

000ر660ر9

000ر246ر7

000ر830ر4

7

بخش بیماران روانی

000ر076ر12

000ر660ر9

000ر246ر7

000ر830ر4

8

بخش بیماران سوختگی

000ر227ر36

000ر981ر28

000ر736ر21

000ر490ر14

9

بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

000ر774ر27

000ر219ر22

000ر664ر16

000ر109ر11

10

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر774ر27

000ر219ر22

000ر664ر16

000ر109ر11

11

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر736ر21

000ر389ر17

000ر041ر13

000ر695ر8

12

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

000ر469ر43

000ر776ر34

000ر082ر26

000ر387ر17

13

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

000ر301ر48

000ر641ر38

000ر981ر28

000ر320ر19

 

تبصره - به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آئین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

1- تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف

کد ملی

نوع خدمت

دوره درمان

مبلغ (ریال)

1

950000

درمان نگهدارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر545ر2

2

950005

درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم (OPT) با روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر883ر2

3

950010

درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم (OPT) بدون روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر243ر1

4

950015

درمان نگهدارنده با بوپرونورفين BMT (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر358ر1

5

950020

سم­زدایي با بوپرونورفين (بدون احتساب هزینه دارو)

(21-8) روزه

000ر312ر3

6

950025

سم­زدایي با كلونيدين  (بدون احتساب هزینه دارو)

(10-7) روزه

000ر699ر2

7

950030

درمان نگهدارنده با نالتروكسون (بدون احتساب هزینه دارو)

یک ماهه

000ر271ر1

8

950035

مداخلات روان­شناختي فردی(برمبناي الگوی ماتريكس) به ازاي هر جلسه حداقل (45) دقيقه

يك جلسه

000ر583

9

950040

مداخلات روان­شناختي گروهی (بر مبناي الگوی ماتريكس) به ازاي هر جلسه تا يك ساعت
(به ازاي هر نفر)

يك جلسه

000ر177

 

تبصره 1- سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره 2- براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب 1396- ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (90%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره 3- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی‌گرم و داروی تنتور اپيوم (17) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

2- تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش‌ خصوصی در سال 1400 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف

کد ملی

عنوان

مبلغ

ماهانه (ریال)

روزانه (ریال)

1

950050

هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار (TC) (با ظرفیت (30) نفر مقیم)

000ر713ر25

000ر856

2

950055

هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت (60)  نفر برای یک دوره (30) روزه

000ر847ر14

000ر494

 

تبصره 1- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره 2- تعرفه‌های درمان اعتیاد این تصویب­نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتی، از محل هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (1602027000) سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش می­باشد.

3- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات بیمه درمانی به معتادین به مواد مخدر و روانگردان و سایر مواد صناعی تحت پوشش بیمه پایه به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث- تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

2- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1400 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

3- کلیه تعرفه­های موضوع این تصویب­نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال 1400 است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می­توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه­های تعدیل­شده اقدام نمایند:

الف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

ب- رییس سازمان نظام پزشکی استان.

پ- نماینده استاندار.

ت- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان.

ث- نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.

تبصره- در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

4- دریافت تعرفه­های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

5- این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال 1400 لازم‌الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف