نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی در سال 1399

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی در سال 1399 اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی در سال 1399 طی نامه شماره 4452 / هـ ب مورخ 1400/01/24 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط