تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موفت پروتکل الحاقی موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 31 مرداد 1345 در مورد تاسیس و حیطه فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موفت پروتکل الحاقی موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 31 مرداد 1345 در مورد تاسیس و حیطه فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/22 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موفت پروتکل الحاقی موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 31 مرداد 1345 در مورد تاسیس و حیطه فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه" طی نامه شماره 6979 مورخ 1400/01/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 22/1/1400 به پیشنهاد شماره 740130/375/641 مورخ 17/1/1400 وزارت امورخارجه و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه­ فرهنگی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 31 مرداد 1345 در مورد تأسیس و حیطه فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف