تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع اجازه اجرای طرح احداث آزاد راه مشهد - چناران - قوچان به وزارت راه و شهرسازی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع اجازه اجرای طرح احداث آزاد راه مشهد - چناران - قوچان به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/29 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع اجازه اجرای طرح احداث آزاد راه مشهد - چناران - قوچان به وزارت راه و شهرسازی" طی نامه شماره 9485 مورخ 1400/01/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف