مصوبه شورای اقتصاد درخصوص لغو ماده 7 مصوبه شماره 144975 مورخ 1394/7/5 موضوع دستورالعمل تعرفه خدمات آب و فاضلاب

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص لغو ماده 7 مصوبه شماره 144975 مورخ 1394/7/5 موضوع دستورالعمل تعرفه خدمات آب و فاضلاب ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص لغو ماده 7 مصوبه شماره 144975 مورخ 1394/7/5 موضوع دستورالعمل تعرفه خدمات آب و فاضلاب ظی نامه شماره 37145 مورخ 1400/01/31 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف