بخشنامه درخصوص ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکتهای واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکتهای واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکتهای واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد طی نامه شماره 210/1400/2 مورخ 1400/02/01 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف