آیین نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/01 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)" طی نامه شماره 11399 مورخ 1400/02/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دادگستری- وزارت كشور- وزارت ورزش و جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیئت وزیران در جلسه 1/2/1400 به پیشنهاد وزارتخانه‏های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) - مصوب 1396-، آیین­نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (2) الحاقی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات

موضوع تبصره (2) الحاقی ماده (617) قانون مجازات اسلامی

(کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)

ماده 1- ادوات مشمول این آیین‏نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‏شوند.

ماده 2- کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‏نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‏ها می‏باشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

تبصره - صاحبان واحدهای صنفی موجود که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‏نامه فعالیت داشته و فاقد مجوز موضوع این ماده هستند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه حسب مورد به دستگاه‏های فوق مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر و عدم اخذ مجوز مذکور مطابق مقررات مربوط نسبت به تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.

ماده 3- مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده 4- مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده 5- مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه برای امور نمایشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده 6- افراد دارای شرایط زیر از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه محرومند:

1- سابقه محکومیت کیفری موثر مرتبط؛

2- اختلال روحی و روانی؛

3- اشتهار به شرارت و درگیری؛

4- محکومیت به سوء استفاده از تجهیزات دفاع شخصی.

ماده 7- مراجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه، ضمن صدور مجوز یادشده نسبت به تعیین نوع وسیله، مدت زمان اعتبار و محدوده جغرافیایی برای حمل آن اقدام خواهند کرد.

ماده 8- مجوزهای حمل موضوع این آیین‏نامه به اعتبار اشخاص صادر می­شود و قابل انتقال به­غیر نیست.

ماده 9- تصمیم صادره از سوی مراجع ذی‏صلاح موضوع این آیین‏نامه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod