آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/05 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 12540 مورخ 1400/02/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 5/2/1400 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق

2- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

3- حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-.

4- ذینفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گازطبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت‌گاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش

ماده 2- سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (160185) و (160186) جدول شماره (5)  قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (هـ) تبصره (6) قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال 1399 با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (25 %) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

ماده 3- نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات -‌ مصوب 1383 - به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده 4- قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده 5- میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده 6- مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری براساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره 1- خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره 2- سایر شرایط مربوط تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده 7- شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر منطقه، حوادث ناشی از موضوع بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

تبصره - شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز پس از عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر برای یکبار نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده 8- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف