بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 طی نامه شماره 00/37873 مورخ 1400/02/11 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف