پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی»، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای و متولی صنایع کوچک کشور در نظر دارد در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف موانع اقدام نماید.

در این راستا، به منظور ایجاد زمینه لازم برای تحقق این رویکرد، برخی اصلاحات در اساسنامه یاد شده صورت پذیرفته که با توجه به تأیید مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اصلاحات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیش نویس تصویب نامه را برای طرح و تصویب در هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دریافت متن کاملdownlod