تصویبنامه درخصوص اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/11 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399" طی نامه شماره 020/3014 مورخ 1400/02/13 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف