تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/15 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی" طی نامه شماره 16194 مورخ 1400/02/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 15/2/1400 به پيشنهاد شماره 59437 مورخ 28/3/1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب کرد:

الف- مرکز دهستان هزارمسجد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی به روستای کالو تغییر می‌یابد.

ب- در بخش مرکزی شهرستان کلات، یک دهستان به نام لاین از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (1) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- احمدآباد  2- سنگ دیوار  3- رجب‏آباد 4- کریم‏آباد  5- بابا رمضان 6- چهارراه 7- خاکستر 8- رباط 9- زوبالا 10- عزیزآباد 11- لاین کهنه.

پ- روستای احمدآباد به عنوان مرکز دهستان لاین تعیین می‏شود.

ت- در بخش مرکزی شهرستان کلات، یک دهستان به نام چرم از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (2) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- چرم کهنه 2- ارچنگال 3- جرف 4- چرم نو  5- حصار حاجی اسماعیل  6- حمام قلعه 7- سلطان‏آباد 8- سینی كهنه 9- سینی نو 10- قاباخ 11- ايده ليك 12- قره سو.

ث- روستای چرم کهنه به عنوان مرکز دهستان چرم تعیین می‏شود.

ج- در شهرستان کلات، یک بخش به نام هزار مسجد از ترکیب دهستان‌های هزار مسجد و لاین ایجاد می‌شود.

چ- روستای حسن‏آباد به عنوان مرکز بخش هزار مسجد تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف