آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/15 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 16195 مورخ 1400/02/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 15/2/1400 به پیشنهاد شماره 47987 مورخ 6/2/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی) و به استناد بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

2- خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

3- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

4- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به‌دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

5- منابع: حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها .

6- مراکز: دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاددانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش­عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی­ربط و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه علمیه قم.

7- دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

8- سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری(ساتع).

9- حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می‌شود.

ماده 2- شرکت­ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست و پنج درصد (25%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت­ها، بانک­ها و مؤسسه­ها، به خزانه اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده 3- منابع موضوع این آیین‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (7) قانون می‌باشد. ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

ماده 4- خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.

ماده 5- منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسایل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:

1- پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران. 

2- اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری.

3- پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

تبصره 1- تعهدات پرداخت­نشده توافقنامه‌های سال قبل (ثبت­شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

تبصره 2- در مورد شرکت­های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت هزینه منابع براساس طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)‌، برای حمایت از تجاری­سازی و خرید فناوری­های بومی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، طرح­ها و پروژه­های مورد تأیید را در سامانه بارگزاری نماید.

ماده 6- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در قالب قراردادهای مشخص که در سامانه ثبت شده است، هزینه می شود.

ماده 7- حداقل شصت درصد (60%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش‌آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

ماده 8- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10%) از منابع موضوع این آیین‌نامه را از طریق دانشگاه‌‏ها و مؤسسات پژوهشی که براساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی­ربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه علمیه قم، در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه کنند.

ماده 9- قراردادهای منعقدشده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت‌شده و مطابقت آن با این آیین‌‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه اجرایی ‌شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام و نسبت به تخصیص صد در صد اقدام می‌کند و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غیردولتی به حساب مربوط به دبیرخانه واریز کند تا براساس موارد ابلاغ­شده در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز مربوط قرار گیرد.

ماده 10- بالاترین مقام مراکز مربوط، مسئولیت اجرای قراردادها و هزینه‌کرد کل منابع اختصاص‌یافته را برعهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام شده را در سامانه ثبت کنند.

ماده 11- دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد)گذاری مربوط به طرح‌ها، مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.

ماده 12- دبیرخانه موظف است گزارش اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای قراردادها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام کند.

ماده 13- سازمان، وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی (منابع حساب خاص) را در لایحه بودجه‌ سال 1401 کل کشور پیش­بینی می­نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف