تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/19 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400" طی نامه شماره 17799 مورخ 1400/02/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف