ابلاغ تصويبنامه هيأت وزيران درخصوص اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

تصويبنامه هيأت وزيران درخصوص اساسنامه صندوق كارآفريني اميد ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 96/12/27 هيأت وزیران در خصوص"اساسنامه صندوق كارآفريني اميد"، طي نامه شماره 169542 در تاریخ 96/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف