اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

شماره1400/2305/دش                                                                 1400/2/15

جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

بازگشـت به نامه شماره 265185 مورخ 1399/12/19، به پیوست اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی (پیشنهادی آن کمیسیون)، مصوبه جلـسه 52 مورخ 1400/2/5 شـورای توسعه فرهنـگ قـرآنی، جهـت اجرا ابلاغ می‌شود.

همچنین اولویت‌های ده‌گانه اجرایی سال 1400 این برنامه جامع نیز به تأیید شورای توسعه رسید.

مقتضی است کارگروه فضای مجازی کمیسیون با برنامه‌ریزی مستمر و برگزاری جلسات منظم راهبری اجرای اولویت‌های فوق را تعقیب کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سید سعیدرضا عاملی

 

اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

(مصوب جلسه 52 مورخ 1400/2/5 شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی بر اساس پیشنهاد جلسه.. مورخ... کمیسیون توسعه فعالیت­های تبلیغی­ترویجی قرآنی، اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی (مصوب جلسه 40 مورخ 1397/3/5 شورای توسعه فرهنگ قرآنی) را به شرح زیر تصویب کرد:

الف ـ اقدامات الحاقی

1. حمایت از مراکز و گروه‌های پژوهشی برای تولید دانش و محتوای توسعه فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

2. حمایت و ساماندهی فعالیت­های قرآنی جهت بهره­گیری حداکثری از ظرفیت­های فضای مجازی در شرایط اضطراری (مانند شیوع ویروس، آلودگی هوا و سایر شرایط اضطراری مشابه)

3. برنامه­ریزی تقویت زیرساخت­های مجازی و فناوری­های نوین در فعالیت­های قرآنی کشور

4. الگوسازی و برندسازی در زمینه تولید محتوا و تولید آثار و محصولات قرآنی در فضای مجازی

5. جهت­دهی فعالان و فعالیت‌های قرآنی به فعالیت تخصصی در فضای مجازی (20 درصد فعالان قرآنی هر استان)

6. فرهنگ­سازی ضرورت تدوین پیوست فضای مجازی برای کلیه فعالیت­های قرآنی

7. ایجاد صندوق‌ سـرمایه‌گذاری خطرپذیر در حـوزه قرآن و فضای مجازی (1 صندوق)

8. ساماندهی تولید هماهنگ و هم‌افزای محتوای قرآنی با رویکرد مخاطب جهانی در بستر فضای مجازی به خصوص در شرایط بحرانی و اضطراری

9. گفتمان‌سازی منویات قرآنی مقام معظم رهبری در نامه به جوانان اروپایی در بستر فضای مجازی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف