انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری (چاپ پنجم - ویرایش چهارم)

کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری (چاپ پنجم - ویرایش چهارم) منتشر شد.

کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری (چاپ پنجم - ویرایش چهارم) منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364؛

قانون‌ حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری‌ در شعب اخذ رأی مصوب  1379؛

آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط؛

نظرات شورای نگهبان‌؛

بخشنامه‌های قوه قضاییه؛

سایر قوانین و مقررات مرتبط؛

واژه‌نامه تفصیلی؛

زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی.

علاقه‌ مندان برای تهیه این كتاب می توانند به خانه كتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، قبل از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره 1160 مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره 66492708 (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف