دستورالعمل موضوع بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

دستورالعمل موضوع بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل موضوع بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 9705 مورخ 1400/02/29توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف