تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/05 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا" طی نامه شماره 25281 مورخ 1400/03/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف