بخشنامه موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی) ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی) طی نامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف