بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی طی نامه شماره 1400/290092 مورخ 1400/03/04 توسط مدیرکل دفتر صادرات ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها