مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد اجرای المان میدان شهدای هسته ای به صورت یك اثر هنری و اجرای آن توسط آقای مرتضی بصراوی

شماره: 232 /00 /28

تاریخ: 2 /2 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 14320‏/99 ‏/ س مورخ 26‏ /12 ‏/1399 حاكی از پیشنهاد اجرای المان میدان شهدای هسته­ ای به صورت یك اثر هنری و اجرای آن توسط آقای مرتضی بصراوی هنرمند طراح مربوطه با برآورد مبلغ بیست میلیارد ریال از طریق ترك تشریفات مناقصه و با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، در جلسات كمیسیون شهرسازی، معماری و عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ 29‏ / 1 /1400 مورد بررسی قرار گرفت و واگذاری و انعقاد قرارداد با نامبرده از طریق ترك تشریفات مناقصه بر اساس مشخصات و نقشه های ضمیمه شده به لایحه پیشنهادی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف