مصوبات جلسه 376 هیات واگذاری مورخ 1400/02/20

مصوبات جلسه 376 هیات واگذاری مورخ 1400/02/20 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 376 هیات واگذاری مورخ 1400/02/20 طی نامه شماره 39827 مورخ 1400/03/17 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف